יוסי: בן 22, רצה להפסיק להיות תחת שליטת הגוף ובמקום זה להיות טוב במיניות