אושר שמואלי

אושר שמואלי

שקר המונוגמיה במדינת ישראל

תחזיק חזק.
 
צריך לדעת אחי היקר למה יש עיכוב גדול בזיווגים בדורות שלנו.
 
יש כמה סיבות עקריות לדבר והן סיבות מרושעות ושנעשו בכוונה תחילה.
אבל, במאמר זה אני הולך לפרט אחת מהסיבות הללו.
 
אני מבקש שרק אם אתה קורא עם כלי גדול להכיל את האמת תקרא את המאמר – אם לא, אל תקרא.
המאמר הזה הוא תוצר של מחקר של למעלה מ-10 שנים.
מקווה לכוון כמה שיותר לאמת ובשם ה' נעשה ונצליח. אם יש תיקונים או דיוקים נשמח לשמוע.
 
שם המאמר: "השקר של המונוגמיה במדינת ישראל"
מטרת המאמר: הפצת השקר של כפיית מונוגמיה כחוק, והסרה של החוק הכופה את המונוגמיה.
כותב: אושר שמואלי
 
זמן: יח עד כ ניסן תשפ"ג (9 עד 11 לחודש 4 2023 למניינם)
 
מה קורה בעולם החי
צריך לדעת אחי היקר שאחד מ-7 העקרונות האוניברסליים שפועלים בבריאה הוא עקרון שנקרא "עקרון ההתאמה".
 
העקרון הזה סובר שהבריאה היא פרקטלית כלומר שכל החוקיות של הבריאה חוזרת על עצמה בכל הגדלים מקטן ועד גדול.
 
לדוגמא: אתה יכול לראות שיש 7 ימי שבוע, 7 כוכבים עקריים, 7 צבעים, ו-7 צ'אקרות – וכולם קשורים אחד בשני וניתן ללמוד מהם אחד על השני.
 
דוגמא נוספת: הגוף שלנו בנוי כמו מדינה יש לך את הלב שהוא המלך, הריאות שזה המלכה והם חיים בארמון המוגן שלהם שזה הצלעות. יש את היועץ למלך שזה הכבד שזה האיבר החכם בגוף וכו'.
ולכן תדע שאפשר דרך השמש, ששולטת על מזל אריה, מלך החיות, להשליך על בחינת אב המשפחה, בחינת בעל הבית, ללמוד על כל גבר נורמלי.
 
וצריך שתדע שאריות בד"כ מסודרים בלהקה שבה יש אריה אחד עם לביאות וגורים והוא המגן האחרון על המשפחה שלו והטריטוריה שלו.¹
 
וצריך שתדע שהאריות הנקבות מסונכרנות בזמן שהם מקבלות חום לקראת היריון והם מזדווגות עם אב המשפחה ומולידות באותו הזמן ומתחלקות ביניהם במלאכת האומנה של הגורים.
 
וצריך שתדע שגורי אריות זכרים בגיל 3 מוצאים החוצה מהלהקה והופכים להיות נוודים עד סביבות גיל 5 שאז הם אמורים לקחת להם טריטוריה חדשה עם נקבות. בד"כ הם הורגים את הגורים של הזכר הקודם שיצא מאותה הטריטוריה.
אריות נוודים שלא מצליחים לקחת טריטוריה בד"כ לא מתרבים. ²
 
וצריך שתדע שיש להקות של אריות שלפעמים מורכבות מזכרים נוספים אבל הם מתכופפים לאב הלהקה והם לא יעיזו להזדווג עם הנקבות שלו אלא אם הוא כבר עייף ונגמר לו הזרע מריבוי זיווגים ואז אולי יהיה להם צ'אנס להתרבות. ³
 
מכאן אתה לומד גם על טבע של גבר. הטבע של גבר זה שהוא בעלים של שטח ובית ובשטח הזה בד"כ יש לו נשים וילדים.
 
וכמו שהלביאות מקבלת רק מאב המשפחה ככה גם בנות האדם מתכופפות רק לגבר אחד. לכתחילה לאביה ואחרי זה לבעלה.
כי זה טבע של הירח (מזל סרטן, הבחינה האמהית באשה) לקבל אורות רק מהשמש בעוד שהטבע של השמש זה לתת אורות לירח ולכל הכוכבים ולארץ.
רואים את זה בגוף – הלב (נשלט על ידי השמש) נותן דם לכל התאים בגוף.
 
הריאות (נשלט על ידי הירח) אמנם אליהם נכנס השפע (בסוד שרוי בלא אשה שרוי בלא טובה בלא ברכה כי ממנה הברכה), כלומר החמצן (שהוא יסוד מספר 8 בטבלת היסודות להראות לך את הקשר של לאין סוף ברוך הוא שנותן לנו את החמצן בחסדו יתברך) אבל החמצן נכנס לזרם הדם הולך ללב ואז דרך הדם תאי הריאות מקבלים את החמצן שהם צריכים.
 
מכאן אתה רואה שגם בגוף האדם הריאות (שזה בחינת ירח בחינת אשה) אמנם מקבלים ככלי את עיקר הברכה שהגוף צריך שזה חמצן, אבל הלב (השמש, הגבר) הוא זה שמצנר את זה לכל התאים בגוף כל הריאות.
 
וידוע מה שלימדו אותנו רבותינו ז"ל שכל הרכוש של האשה שייך לבעלה – ורואים את זה בגוף וזה חוק טבע.
 
בגלל זה טבע של אשה שאפילו שהיא עבדה בשביל הכסף, ברגע שהיא נשואה, היא רוצה אישור מבעלה לקנות דבר מה.
 
וצריך לדעת שהטבע של גבר נורמלי בריא, בעיקר גברים שיש להם הרבה מיסוד האש (מאדים, שמש, צדק, טלה, אריה קשת), זה ממש לא לבחור אשה אחת ואיתה לעשות ילדים וזהו.
 
אלא אדרבא טבע של גבר כזה לקחת כמה נשים וליצור איתן משפחה גדולה.
ודע שזה אחת הסיבות למה הרבה גברים מתהמהים בחתונה כי יש סיבה שבארץ ובעולם עצרו כוחות הרשע את הפוליגמיה (נישואים של גבר אחד עם כמה נשים).
 
ברגע שלקחת לגבר בריא ונורמלי (במיוחד עם הרבה אש במפה כאמור) ואמרת לו לבחור אחת עכשיו הכנסת אותו לבעיה רצינית מכיוון וזה לא הטבע שלו ועכשיו שהוא צריך לבחור אחת אז הוא צריך להיות מאוד מאוד סלקטיבי ולכן רואים שהרבה גברים מתעכבים מרוב סלקטיביות וסטנדרטים גבוהים עד כדי כך שיכולים לאבד את ההזדמנות לגמרי.
 
וזאת אחת הסיבות העיקריות לעיכובים בזיווג.
לעומת זאת, במצב שבו גבר יכול לקחת כמה נשים הוא יכול בקלות להוריד את הסטנדרטים ולסבול (מהמילה סבלנות, הכלה) מגוון רחב יותר של נשים.
ותדע שלפי התורה שכתב והתורה שבע"פ ראינו שזה טבע העולם של גבר לקחת מספר נשים.
 
בתורה שבכתב היו לנו את אבינו הראשון, אברהם עליו השלום שהיו נשוי ל-ג' נשים, כולן נכדותיו של נח:
"את שרה אימנו בתו של שם, את הגר בתו של חם ואת קטורה בתו של יפת" (ילקוט שמעוני איוב,רמז תתקד)
ליעקב אבינו ע"ה, בכיר האבות, שהוא כנגד שם יהו"ה והוא כנגד השמש, וכשם שהשמש הוא מודל לחיקוי שלנו כאן בעולם להתנהגות של גבר, כך יעקב אבינו עליו השלום שקשור לעמוד האמצעי, לתפארת ולמידת האמת, הוא מתוך 3 אבותינו נחשב המודל לחיקוי ומי שצריך ללכת כדרכו.
 
וכשם שלאריה שנשלט על ידי מזל אריה שנשלט על ידי השמש גם ליעקב אבינו היה כמה נשים כמו שיש לאריה בטבע.
וראינו את זה עוד הרבה תורה ובנביא שרואים שלדוד המלך היו הרבה נשים (לפחות 19 נשים) וכן לשלמה המלך (אלף נשים) ועוד.
 
וגם בתורה שבעל פה מצינו שלוקחים כמה נשים וזאת ההלכה בשולחן ערוך אבן העזר א ט:
נושא אדם כמה נשים והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו ומ"מ נתנו חכמים עצה טובה שלא ישא אדם יותר מד' נשים כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה א' אינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו: (וע"ל ס"ס ב' דאסור לישא שני נשים בשני מקומות)
 
ר"ג החרים על הנושא על אשתו אבל ביבמה לא החרים וכן בארוסה: הגה אם אינו רוצה לכנוס אלא לפטור (מהרי"ק שורש ק"א) וה"ה בכל מקום שיש דיחוי מצוה כגון ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה (מרדכי פרק החולץ רשב"א סימן ר"ף ומהר"ם פדוואה סי' י"ט) אמנם יש חולקים וס"ל דחרם ר"ג נוהג אפי' במקום מצוה ואפי' במקום יבום וצריך לחלוץ (הגהות מרדכי דיבמות והגהות מרדכי דכתובות וכ"כ נ"י פ' החולץ) ובמקום שאין הראשונה בת גירושין כגון שנשתטית או שהוא מן הדין לגרשה ואינה רוצה ליקח גט ממנו יש להקל להתיר לו לישא אחרת (כן משמע בתשובת הרשב"א) וכ"ש אם היא ארוסה ואינה רוצה להנשא לו או לפטור ממנו ולא פשטה תקנתו בכל הארצות: הגה ודוקא במקום שידוע שלא פשטה תקנתו אבל מן הסתם נוהג בכל מקום (תשובת ר"י מינץ סי' ק"י) ועיין בי"ד סי' רכ"ח אם הלך ממקום שנהגו להחמיר למקום שנהגו להקל ולא החרים אלא עד סוף האלף החמישי: הגה ומ"מ בכל מדינות אלו התקנה והמנהג במקומו עומד ואין נושאין ב' נשים וכופין בחרמות ונדויין מי שעובר ונושא ב' נשים לגרש אחת מהן וי"א דבזמן הזה אין לכוף מי שעבר חרם ר"ג (ב"י בסי' ע"ו) מאחר שכבר נשלם אלף החמישי (שם בשם מהרי"ק) ואין נוהגין כן י"א מי שהמירה אשתו מזכה לה גט ע"י אחר ונושא אחרת וכן נוהגין בקצת מקומות (פסקי מהרא"י סי' רנ"ו) ובמקום שאין מנהג אין להחמיר ומותר לישא אחרת בלא גירושי הראשונה (שם מנהגי רינ"וס):
 
מכאן אתה למד שאכן מותר לאדם לקחת כמה נשים כל עוד הוא יכול לספק להם שארה (אוכל) כסותה (ביגוד) ועונתה (שיחה ותשמיש המיטה ועוד דברים שמהנים אותה).
 
ומי שיגיד לך שיש חרם דרבינו גרשום תראה לבד בעצמך שהחרם הזה היה לו כמה תנאים שאין אותם יותר:
 
א. זה היה בגלות – היום אנחנו בארץ.
ב. זה היה עד האלף ה-5 היום אנחנו בואך אלף השביעי.
ג. זה לא תפס אף פעם במספר מדינות מבני עדות המזרח.
 
ולכן מבחינה הלכתית אתה רואה כפשוטו שאין שום עניין לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה לישא כמה נשים.
אז למה בעצם אנשים לא נוהגים לקחת כמה נשים?
 
התשובה נעוצה ביוצרים של המדינה הזאת. המדינה הזאת נוצרה על ידי נא צים שעשו את שני מלח מות העולם. ואתה רואה את זה בעצם על בית המשפט העליון, שיש עליו סממנים ברורים של עבודה זרה כמו הפירמידה שיש עליו (להראות לך שהאנשים שעשו את המקום הזה הם מזרע של הפרעונים ממצריים) ועוד כל מיני עבודה זרה ברורים שיש שם.
 
וצריך לדעת שהאנשים שהקימו את המדינה הזאת רוצים להמשיך את המשימה שלהם לכן הם עשו את ניסוי חיס וני האנטרקס לחיילי צה"ל ופגעו בהם, הצלילו את שייטת 13 במים המזוהמים של הקישון וגרמו למותם ולחוליים של רבים, הקרינו ברנטגן לראש את ילדי הגזזת, חטפו את ילדי תימן, שמים לנו כמויות של רעלים במזון, אוכל מהונדס ותעשייתי, פלואוריד במי השתייה, ריסוסים בשמיים וכן נתנו לנו חיסון השמדה לאחרונה כמו שאתם מכירים ועוד הרבה ה' ירחם.
 
והעניין הוא שמבחינה חוקית בארץ מותר לזכר לצאת מהארץ עם עוד זכר להנשא ולהתחתן נישואין אזרחיים ולהגיד שהם אזרחים בארץ וזה מקובל בארץ, כך גם לשני נשים.
 
אבל איש יהודי שיקח לו שני נשים העונש של זה עד 5 שנות מאסר.
אבל אצל הערבים והבדואים אנחנו רואים שהם כן לוקחים להם ויש לזה מעמד חוקי ככתוב במאמר מבית אתר עומק.
 
סוגריים מרובעות תוספות שלי כדי להבין את הנושא של המאמר:
"נוכח הסיבות שתוארו ובהתאם לנאמר לעיל, פוליגמיה הינה עבירה פלילית במדינת ישראל, אך זו לא
נאכפת בפועל [בחברה המוסלמית והבדואית. ואולי גם אצל הדרוזים?]. הסיבות לאי האכיפה מטעם הרשויות הן אלו:
ראשית, בית הדין השרעי שהוא בית דין דתי מוסלמי לו העניקה המדינה סמכויות שיפוט לענייני מעמד אישי של מוסלמים, הינו בעל סמכות שיפוט
רחבה בענייני נישואין והנטייה היא לא להתערב בהחלטותיו.
 
שנית, הפיקוח על בתי הדין הדתיים הוא מועט לעומת הפיקוח על ערכאות אזרחיות רגילות.
 
שלישית, ייתכן שהיעדר ההתערבות מקורו ברצון המדינה להימנע מעימותים נוספים עם החברה הבדואית ובהחלטה"לבחור את מלחמותיה".
 
רביעית,הלגיטימציה לפוליגמיה במגזר הבדואי גבוהה ובית הדין השרעי מביא בחשבון את השקפות העולם הללו,
ולעיתים אף שותף לקוד התרבותי שלהצדדים לדין.
 
עם זאת,וחרף העובדה שנישואין פוליגמיים אסורים, החוק לא מבטל את תוקפם של נישואין אלו ולא מתייחס למצבים של הימצאות הפרט במספר תאים משפחתיים ללא נישואין רשמיים.
יתר על כן, המדינה מאפשרת קבלת אי אלו זכויות למשפחות פוליגמיות. כך, למשל המוסד לביטוח לאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה תוך שהוא מתחשב במצב הפוליגמי (תחת הכותרת 'משפחה מורחבת') ומעניק תוספת
תשלום בהתאם למספר הנשים." ⁴
 
מכאן אתה לומד שהאנשים שהקימו את המדינה הזאת כן מעוניינים בריבוי של בדואים וערבים לעומת אכיפה חזקה ביותר של יהודי אם הוא יתחתן עם כמה נשים.
 
כלומר, אתה לומד לבד ומבין מה המטרה של אותם אלו שקיבצו את כל היהודים פה (לסרס, להשמיד, להעביד, לנצל).
מוות מוקדם של גברים וריבוי נשים
וצריך לדעת שהכלל אומר שנשים חיות יותר מגברים. ⁵ וצריך לדעת שגברים נוטים יותר למות במלחמות, תאונות עבודה וכו'.
 
ותדע שברוב מדינות העולם יש רוב של נשים בגלל הסיבות הנ"ל. ⁶
 
ותדע שלא רק שיש מוות של של גברים וחוסר בגברים אלא תדע שיש גם יותר גברים אוטיסטים מנשים אוטיסטיות – על כל 4 גברים אוטיסטים יש נקבה אחת אוטיסטית. ⁷
 
ותדע שיש גם ירידה רצינית באיכות הזרע של גברים כתוצאה מחשיפה לתרופות, חיסונים, ניתוחים, קרינת רנטגן וכן גורמים משניים כמו מים מופלרים, קרינת רדיו, אוכל מרוסס ועוד.
 
ולכן גם יש יותר גברים עקרים שלא יכולים להביא ילדים.
 
אצל האשה יותר קשה להזיק לה במנגנון של העקרות מכיוון והאשה היא בחינת כלי ריקן שמקבל זרע והופך אותו לחיים לעומת הגבר שהזרע אצלו הוא דבר פעיל הרבה יותר וניתן לכבות ולהזיק בעיקר לדבר פעיל.
 
ולכן מההיגיון הטהור צריך לייצר מצב בעולם שבו גבר תקין, נורמלי, בריא וכו' צריך לקחת כמה נשים כי יש הרבה יותר נשים פוריות מגברים פוריים בעולם.
 
וזה מה שהם רוצים למנוע:
"ולגדעון היו שבעים בנים יצאי ירכו כי נשים רבות היו לו" (שופטים ח ל)
כמה כח יש לאדם שיש לו הרבה נשים שהוא עושה כל שנה הרבה יותר בנים ועל ידי כך הוא זוכה לעצמה ועושר מדהימים.
 
אדם שיש לו יותר נשים יש לו יותר חמים, יש לו יותר קשרים, יותר עצמה, יותר שמחה, יותר כבוד וכו'
לעומת אדם שאין לו בנים שהוא חשוב כמתה כמו שאמרה רחל ליעקב: "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי".
 
וזה מה שהם רוצים למנוע בראש ובראשונה שחס ושלום לא יהיה אחד מבני ישראל שהופך להיות חזק ועצמתי אלא צריך להיות אזרח צייתן ופאסיבי שמתח -סן כשאומרים לו וכו'.
 
ומה אם תגיד שזה נגד הנשים וזה פוגע בשלום הבית?
 
ראיתי בכתב באחת כתבי רבותינו ולמרות חיפושים במשך שעות ארוכות לא הצלחתי למצוא את זה אבל ראיתי אנסה לשחזר מזכרוני את לשון הכתוב והכל מסתדר מאה אחוז בהיגיון.
 
ומשהו כזה ראיתי:
"ומוצא אני מר ממות את האשה" (קהלת ז כו)
"אֵשֶׁת חַיִל עֲטֶרֶת בַּעְלָהּ וּכְרָקָב בְּעַצְמוֹתָיו מְבִישָׁה" (משלי יב ד)
אשה רעה היא קשה מאוד ואדם שיש לו אשה רעה אינו פני גיהנם, ומהי תקנתה של אשה רעה?
"אשה רעה צרעת לבעלה מאי תקנתיה יגרשנה מביתו ויתרפא" (סנהדרין ק:)
ויש עוד פתרון לדבר?
יקח אשה נוספת עליה ואז יקיים את הכתוב: "אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה" (מגילה יג.).
 
כלומר, שעל ידי כך שלגבר יש אשה נוספת הקנאה שקיימת ביניהן, שראינו אפילו ברחל אמנו שכתוב: "ותקנא רחל באחתה" (בראשית ל א), מסדרת את שני הנשים להיות נשים טובות יותר כגון לבשל מאכלים יותר טובים, לשמור על בריאות טובה וכו'.
עד כאן.
 
ואם תגיד "קודם תסתדר עם אחת אחרי זה תדבר על שתיים" אני יביא לך את מה שכתבתי כאן למעלה ואגיד לך שאדרבה בגלל התכונה של הקנאה בנשים ברגע שיש שתיים זה עושה שלום בית בצורה אפילו יותר קלה לטובת כולם.
 
ומה אם תגיד שנשים במצב כזה הן מסכנות ח"ו
ראינו שהלביאות מקבלות חום בזמן שוה ומולידות בנים באותם הזמנים וחולקות בעמל של גידולם.
 
ודע שכאשר לגבר בריא יש אשה אחת, אומרת הגמרא כלל שבחצי שנה הראשונה של ההיריון קשה לה לקיים יחסים עם בעלה, ודע שלאחר הלידה בזמן תקופת ההנקה האשה בד"כ עייפה יותר וטרודה בגידול הילד ובהנקתו,
האנרגיה בגוף האשה מתרכזת בעיקר באיזור החזה והחשק המיני שלה הוא בד"כ חלש יותר ומגיעים לעיתים רחוקות יותר כי האנרגיה פחות יורדת למטה אלא נשארת בחזה ליצור חלב לתינוק, דבר שקורה על ידי הורמון החלב פרוקלטין.
 
ודע שכאשר רמות הפרולקטין אצל האשה גבוהות האנרגיה נשארת בחזה ורמות חשק המיני יורדות וזה בא על חשבון הבעל וגם על חשבונה.
 
כי עכשיו בעלה נשאר בלא מענה למרות שהוא ישן עם אשתו וכו' ואני שמעתי לא פעם ולא פעמיים על גברים שעוברים תקופות ממש לא פשוטות ולעיתים זה ממשיך גם למשך 10 שנים ומעלה במידה והאשה עושה בע"ה המון ילדים.
 
אפילו שמעתי על גבר שהלך ה' יצילנו לזונות מרוב שהוא לא ידע מה לעשות עם עצמו.
 
וכמובן שצריך לזכור שמיהו גיבור הכובש את יצרו (פרקי אבות) אבל צריך להבין שיש פה משהו לא טבעי ושגוי.
 
וגם זה עוד טוב לשלום בית שהגבר זמן מה הוא יהיה עם נשים אחרות שזה זמן שבו האשה שנמצאת באותו זמן ללא בעלה תגעגע אליו וגם הוא יתגעגע אליה ואז כאשר הם יפגשו הם ישימו לב על הדברים החיוביים ולא יקחו את הדברים הטובים כמובנים מאליהם.
 
מאיפה הגיע לחוקה הציונית החוק שאוסר פוליגמיה
תדע אחי היקר כי המנהג שאוסר פוליגמיה ומקדם מונוגמיה ראינו אותו בזמנים עתיקים באימפריה הרומאית. עוד לפני שהנצרות הפכה לדת הרשמית ברומא, בשנת 285, העבירו חוק שאוסר על נשיאת מספר נשים. ⁸
וצריך שתדע שהמנהג הזה הוא מנהג של האמפריה הרומאית החל מהשנה הנ"ל לפי ויקיפדיה ותדע שהאמפריה הרומאית נפלה כי לשקר אין רגלים והוא זמני. ותחילת השקר הוא במוחין, בבינה, כלומר במסקנות לא נכונות שנובעות מלימודים לא נכונים.
 
וברומא היו עושים עבודה זרה וכל מיני טקסים פגאניים והיו עושים אורגיות, משכב זכור ועוד כל מיני דברים משוקצים ומגעילים.
 
לגבי חרם דרבינו גרשום
ואם תגיד שיש חרם דרבינו גרשום ואין לנו סמכות להוריד אותו ניתן לציטוט הבא לפרק לך את הטענה ואחרי זה נסביר עוד:
ופוק חזי מאן גוברא רבה הגר"א יחיד ומיוחד מגאוני אשכנז גופייהו, שאמר כי אם היה עולה בידו, היה מבטל תורה ותפילה ומסבב מעיר לעיר לבטל חרם דרבינו גרשום בעניין שתי נשים, כי בזה תהא התקרבות הגאולה…
( מתוך הערות עיני יצחק על שלחן ערוך המקוצר למרן פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א)
 
תרגום הארמית:
וצא וראה מגבר גדול/חכם הגאון מוילנא/הגר"א יחיד ומיוחד מגאוני אשכנז עצמם (איפה שהיה תקף חרם דרבינו גרשום)..
 
אז אתה רואה שבעצם אדרבא, ביטול החרם הזה מעיד על התקרבות הגאולה.
 
וצריך לדעת מה קרה, כמו שאמרנו באמפריה הרומאית בשנת 285 עברו חוקים שכופים את המונוגמיה ובשנת 393 הקיסר הרומי טאודוסיוס הראשון הוציא הוראה לחסום את הפולוגימיה גם בקרב קהילות יהודיות (שבהם היו נהוג מן הסתם פוליגמיה).
 
בשנת 1000, רבינו גרשום בן יהודה, שמכונה מאור הגולה, התקין מספר תקנות בהן התקנה לא לקחת יותר מאשה אחת בקרב קהילות יהודיות שגרים במקומות של נוצרים (שאצל הנוצרים, המנהג הוא גם כן מונוגמיה כמו אבותיהם הרומאים).
 
וכאמור החרם הזה הובא כשהיינו בגלות, בין נוצרים, ויש אומרים כמו שראינו מקודם בשולחן ערוך שהחרם הוא עד שנת 5000 לספירה וכן ראינו את חוסר הסכמתו של הגאון העצום והגדול והנורא רבינו אליהו הגאון מוילנא עצמו אמר שהוא בעד להוריד את החרם הזה.
 
מסקנה
ולכן לאור העובדות הנ"ל, בין בעולם החי, בין בתורה וההלכה, בין בהיגיון בריא, אני דורש להוריד בזה הרגע את החוק שאוסר על גברים לקחת מספר נשים כי אנחנו בני ישראל מסרבים בכל תוקף ללכת לפי חוקות הגוים עובדי עבודה זרה שהרי עצם זה שהם לא קיימים יותר זה מראה על רמת כסילותם וכמה שהם רחוקים מהאמת ומההיגיון הבריא ומחוקי הטבע.
 
נא להוריד בבקשה במהרה את החוק הזה.
נא להפיץ כמה שיותר.
 
ניתן להוריד את החיבור כקובץ כאן:
 
 
רשימת מקורות:

רוצה לקבל במתנה את הספרון הייחודי שלנו שעזר למאות גברים לראות תוצאות במיטה?

הספרון הזה, בשווי 80₪, מחולק ללא עלות,

כנראה לזמן מוגבל

הספרון יעזור לך מהר מאוד להחזיק יותר במיטה ולעשות סקס טוב יותר
תתפוס את העותק הזה כל עוד אנחנו משחררים אותו בחינם!

ליצירת קשר השאר לנו הודעה

הפוסט עזר לך? שתף

כתיבת תגובה

מאמרים אחרונים